Vietbando Tracking

Vietbando Tracking trên nền Web

Vietbando Tracking là một hệ thống theo dõi, xác định chính xác các vị trí của xe (thiết bị) khi đang lưu thông trên đường. Tất cả thông tin các vị trí theo dõi đó sẽ được hiển thị trên bản đồ trong một khoảng thời gian thực bất kỳ, giúp nhà quản trị dễ dàng quản lý và phân phối hệ thống xe (thiết bị) của mình. Dựa trên sản phẩm này, hệ thống đã triển khai thành hệ thống trực tuyến thông qua web.

Dễ dàng truy cập dữ liệu, cập nhật và quản lý các nhóm thiết bị thông qua trang web.

Hình ảnh giao diện

 

Giao diện chính

Màn hình chức năng của phân phối thiết bị

Màn hình chức năng của các báo cáo

© 2012 Vietbando giữ toàn quyền
    Công ty Cổ phần Tin học - Bản đồ Việt Nam
  • 31A Huỳnh Văn Bánh, P. 17, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
  • Điện thoại: (84-8) 3995 6664 - 3995 6665
  • Fax: (84-8) 3995 6662