Ứng dụng

Vietbando cung cấp một giải pháp toàn diện cho quá trình phát triển và quản lý bản đồ số với các phần mềm, hệ thống quản lý thông tin hoàn chỉnh.

Các phần mềm và hệ thống quản lý

1. Vietbando Desktop

Vietbando Desktop 1.0 là phần mềm hệ thống thông tin địa lý GIS, dùng để tích hợp dữ liệu bản đồ số, cập nhật, quản lý và phân tích dữ liệu hỗ trợ hiệu quả cho quá trình ra quyết định.

2. Vietbando Tracking

Vietbando Tracking là giải pháp cho việc quản lý phương tiện giao thông hiệu quả và chính xác bằng cách kết hợp phần mềm chuyên dụng với bản đồ số và hộp đen tích hợp công nghệ định vị toàn cầu GPS với dịch vụ dữ liệu di động GPRS của hệ thống truyền thông di động GSM.

3. Quản lý Trạm phát sóng di động - BTS

Hệ thống quản lý hạ tầng viễn thông quản lý các trạm BTS, các đại lý Internet, các bưu cục được triển khai trên môi trường web kết hợp với nền dữ liệu GIS được cập nhật đầy đủ, chính xác.

4. Quản lý dịch vụ công - CMS

Hệ thống quản lý cấp thành phố quản lý dân cư, các hạng mục hạ tầng của thành phố.

5. Vietbando Mobile: iOS, Android

Các ứng dụng trên điện thoại sử dụng các dịch vụ của Vietbando.

© 2012 Vietbando giữ toàn quyền
    Công ty Cổ phần Tin học - Bản đồ Việt Nam
  • 31A Huỳnh Văn Bánh, P. 17, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
  • Điện thoại: (84-8) 3995 6664 - 3995 6665
  • Fax: (84-8) 3995 6662