Quản lý Trạm phát sóng di động - BTS

Hệ thống Quản lý Hạ tầng Viễn thông - Quản lý các trạm BTS (Base Transceiver Station), các đại lý Internet, các bưu cục được triển khai trên môi trường web kết hợp với nền dữ liệu GIS được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Là cổng thông tin về hạ tầng viễn thông cung cấp cho các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ viễn thông, các ISP, các cơ quan quản lý chức năng tại UBND quận huyện và phòng Bưu chính thuộc Sở Thông tin Truyền thông (STTTT) quản lý cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn do đơn vị mình quản lý.

Đường dẫn sử dụng

http:/vietbando.com/bts

Tài khoản dùng thử

Username: vbddemo

Password: vbddemo

Các chức năng chính của hệ thống
 • Quản lý và hiển thị thông tin
 • Tìm kiếm thông tin
 • Cập nhật thông tin
 • Phân quyền hệ thống
 • Thống kê và báo cáo

1. Quản lý và hiển thị thông tin
 • Hiển thị thông tin tổng quát trên nền bản đồ số
  Các trạm BTS Các đại lý internet Các bưu cục, thùng thư công cộng
 • Lọc theo điều kiện
  Bộ lọc điều kiện Hiển thị kết quả theo bộ lọc điều kiện

2. Tìm kiếm thông tin bản đồ
Tìm các vùng hành chính, địa chỉ, POI. Tìm các trạm BTS vi phạm trong một bán kính cho trước.

3. Cập nhật thông tin
 • Cung cấp công cụ cập nhật (thêm, xóa, sửa) thông tin trạm BTS, đại lý internet, bưu cục, …

4. Phân quyền hệ thống
 • Cung cấp chức năng phân quyền cho phép người dùng có thể xem, xóa, sửa thông tin.

5. Thống kê và báo cáo
 • Thống kê các trạm BTS, đại lý internet vi phạm trong một phạm vi nào đó.
 • Kết xuất bảng báo các các trạm BTS, đại lý internet vi phạm.

Danh sách sản phẩm
  © 2012 Vietbando giữ toàn quyền
   Công ty Cổ phần Tin học - Bản đồ Việt Nam
  • 31A Huỳnh Văn Bánh, P. 17, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
  • Điện thoại: (84-8) 3995 6664 - 3995 6665
  • Fax: (84-8) 3995 6662