Dịch vụ Web

Với tốc độ phát triển không ngừng của Internet và bằng trình duyệt Web, Vietbando cung cấp các dịch vụ tiện ích dựa trên nguồn thông tin bản đồ số hỗ trợ người dùng sử dụng các chức năng như: vị trí hiện tại, tìm kiếm thông tin vị trí, tìm đường đi, tìm xung quanh...

Với tốc độ phát triển không ngừng của Internet và bằng trình duyệt Web, Vietbando cung cấp các dịch vụ tiện ích dựa trên nguồn thông tin bản đồ số hỗ trợ người dùng sử dụng các chức năng như:

Tìm thông tin vị trí trên bản đồ: hỗ trợ các dịch vụ tìm kiếm thông tin trên bản đồ.
Tìm đường đi: hỗ trợ người dùng tìm lộ trình đường đi.
Cá nhân: cung cấp chức năng tạo bản đồ riêng với các thông tin do người dùng tự tạo.

Vietbando là trang web cho phép người dùng tận dụng được những lợi thế của Internet về sự tiện ích, dễ dàng truy cập ở mọi thời điểm và thông tin luôn mới trong việc tra cứu nhanh các thông tin cần thiết.

© 2012 Vietbando giữ toàn quyền
    Công ty Cổ phần Tin học - Bản đồ Việt Nam
  • 31A Huỳnh Văn Bánh, P. 17, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM
  • Điện thoại: (84-8) 3995 6664 - 3995 6665
  • Fax: (84-8) 3995 6662